Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Họ và tên: LÊ TRUNG ĐỨC
Chức vụ:  HIỆU TRƯỞNG
Email:  letrungduc1970@gmail.com
Điện thoại:  02343874644
Địa chỉ: Vinh Mỹ ,PhúLộc ,TTH

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1  

Số lượt xem : 888

Các tin khác