Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 08:18 17/09/2019  

DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2019-2020

Tải file 1  

Số lượt xem : 343

Các tin khác