Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 14:58 20/03/2017  

Khối 2

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn thị Lan Hương Chuyên môn: Cao đẳng Lĩnh vực phụ trách: giảng dạy, khối trưởng khối 2 Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 502