Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:42 13/12/2016  

DANH SÁCH - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ VĂN PHÒNG

- Cô : Võ Thị Tâm ( Tổ trưởng ) 

 + Phụ trách công tác thư viện - thiết bị - giáo vụ

- Cô :trần Thị Hiền

+ Phụ trách công tác kế toán

- Cô : Nguyễn Thị Kim Ngọc

+ Phụ trách công tác y tế - văn thư - thủ quỹ

- Anh : Trương Văn Chiến ( Bảo vệ )

Tải file 1  

Số lượt xem : 503