Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Góc y tế

Góc y tế

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KỀ HOẠCH Truyền thông An toàn thực phẩm Năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC TRƯỜNG TH HIỀN AN         Số:....../KH-YT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Vinh Hiền, ngày     tháng 9 năm 2016       KỀ HOẠCH Truyền thông An toàn thực phẩm Năm học 2016-2017 I. MỤC ĐÍCH         Đảm bảo...

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH CÁ NHÂN, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Trường Tiểu học Hiền An   BÀI TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH CÁ NHÂN Các em học sinh thân mến!           Một trong những cách phòng tránh dịch bệnh đơn giản và ít tốn kém nhất là tạo thói quen vệ sinh cá nhân...

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH MẮT ĐỎ

Trường Tiểu học Hiền An BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH  MẮT ĐỎ Kính thưa quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!           Hiện nay trên đau mắt đỏ đã và đang lan rộng đến các cơ quan và trường...

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học Hiền An BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG NHÀ TRƯỜNG                     Kính Thưa: Quý thầy cô giáo cùng  các em học sinh thân mến!            Tai nạn thương tích(TNTT) rất dễ xảy ra vì ở lứa tuổi các...

TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH PHONG

TRƯỜNG TH HIỀN AN  TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH PHONG  Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!      * Tên gọi bệnh phong?     - Bệnh phong là tên gọi trong y học, còn trong dân...

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH CHÂN -TAY - MIÊNG

Trường TH Hiền An     TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH CHÂN -TAY - MIÊNG             Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thân mến!             Như chúng ta đã biết, bệnh  tay – chân - miệng ở nước ta hiện...

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỀN AN   TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Xin kính chào toàn thể các thầy cô giáo, chào các em học sinh thân mến! Lời đầu của bài tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho  phép...