Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đồ dùng dạy học khối 1

Tuần 26 Môn Tên bài dạy Phương tiện, đồ dùng dạy học cho tiết dạy Tập đọc Bàn tay mẹ Tranh minh hoạ mẹ đang bế em bé  ngồi cạnh bạn nhỏ trang 55 và tranh phần luyện nói trang 56 trong sách giáo khoa,...

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0

Phần mềm soạn giáo án điện tử Lecturemaker 2.0: Kích chuột vào đường dẫn để tải về: Tải về: Tại đây