Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:09 27/08/2020  

KẾT QUR THI ĐUA NĂM 2019-2020

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 72

Các tin khác