Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:45 07/04/2020  

THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH (ĐÀI TRT)

 ­PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC

TRƯỜNG TH VINH HIỀN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:./THVH

       Vinh Hiền, ngày 07 tháng 4 năm 2020

V.v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội

dung dạy học HK II và tổ chức dạy học

trên truyền hình năm học 2019-2020.

          Kính gửi: Quý thầy cô giáo chủ nhiệm, quý bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 5 trường Tiểu học Vinh Hiền.

          Để đảm bảo hoàn thành  chương trình giáo dục và kết thúc năm học 2019-2020 theo hướng dẫn số 192/PGDĐT-TH ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Phú Lộc về việc thực hiện nội dung đều chỉnh nội dung dạy học HKII và tổ chức dạy học trên truyền hình năm học 2019-2020.  Nhà trường yêu cầu quý thầy cô giáo chủ nhiệm, quý bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thực hiện một số nội dung sau:

          - Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho tất cả phụ huynh và học sinh lớp 5 lịch dạy và chuẩn bị tốt cho con em học tập trên đài TRT. ( Chuẩn bị cơ sở vật chất, sách giáo khoa, tài liệu học tập, bút viết ghi chép, không gian học tập ...),  ( Lịch phát sóng trên đài TRT sẽ có thông báo gần đây.)

          - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 theo dõi bài dạy trên đài TRT để phối hợp với gia đình học sinh lớp mình nắm số lượng, khó khăn, thuận lợi, tình hình học sinh tham gia, tổ chức kiểm tra việc học tập của học sinh, căn cứ trên bài dạy đễ hỗ trợ thêm cho học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức đã được học.

          - Ban giám hiệu nhà trường sẽ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình, báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 - Như trên;

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Lưu VT.

                                                                               LÊ TRUNG ĐỨC     

Số lượt xem : 162

Các tin khác