Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 10:16 20/08/2014  
Hội đồng sư phạm


Chưa có bình luận nào cho bài viết này