Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Văn bản mới » Văn bản điêu hành

Văn bản điêu hành

Triển khai đưa vào sử dụng Liên lạc điện tử trên nền tảng Hue-S đối với các trường cấp tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc

Trang 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10