Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Văn bản mới » Văn bản điêu hành

Văn bản điêu hành

Cập nhật lúc : 07:52 12/05/2021  

CÁC MẪU ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác