Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Văn bản mới » Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật lúc : 10:55 22/10/2020  

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác